Visie & Beleidsplein

De invloed van sport op angst en depressie in een subklinische populatie

Wilde, S. de (2011). De invloed van sport op angst en depressie in een subklinische populatie. Utrecht: Universiteit Utrecht.

Uit eerder onderzoek komt naar voren dat sporten een effectieve behandelmethode kan zijn voor depressieve stoornissen en angststoornissen. In de huidige studie is gekeken of sporten ook binnen een subklinische populatie leidt tot een daling in depressie- en angstklachten. Gedurende vier weken hebben twintig studenten, die geselecteerd waren op subklinische verschijnselen van angst en depressie, deelgenomen aan ofwel (a) de sportconditie waarin inspannende lichamelijke oefeningen werden gedaan, of (b) de placeboconditie waarin ontspanningsoefeningen werden beoefend. Verwachtingen ten aanzien van beide condities zijn gemanipuleerd, zodat deze bij aanvang van het onderzoek gelijk waren. Angst- en depressieklachten zijn wekelijks gemeten. Uit de resultaten komt naar voren dat er geen verbetering op het gebied van angstklachten heeft plaatsgevonden. Depressieklachten zijn wel afgenomen. Echter de interactie tussen deze afname en conditie bleek niet significant. Uit deze studie komt dus naar voren dat de daling in depressieklachten niet kan worden toegeschreven aan de specifieke effectiviteit van sporten, aangezien de afname in beide condities heeft plaatsgevonden. Verder onderzoek is nodig om de implicaties van deze bevindingen op lange termijn te onderzoeken.

Uitgever(s): Universiteit Utrecht,

Download(s)

De invloed van sport op angst en depressie in een subklinische populatie

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Sofie de Wilde

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

angst
depressie
scripties
sportbeoefening