Visie & Beleidsplein

Effecten van sport en bewegen op de basisschool

voorstudie naar de relatie tussen sport en bewegen op school en schoolprestaties

Collard, D.C.M., Boutkan, S., Grimberg, L., Lucassen, J.M.H., & Breedveld, K. (2014). Effecten van sport en bewegen op de basisschool: voorstudie naar de relatie tussen sport en bewegen op school en schoolprestaties. Utrecht: Mulier Instituut.

Deze voorstudie geeft een literatuuroverzicht van wat bekend is over de veronderstelde verbanden tussen sport en bewegen op school en schoolprestaties. Vaak wordt een positieve associatie tussen sport en bewegen en schoolprestaties verondersteld. Daarnaast is in de afgelopen periode steeds meer aandacht en discussie rondom het bewegingsonderwijs in het primair onderwijs. Om meer inzicht te geven in het wetenschappelijke bewijs rondom de relatie tussen sport en bewegen op school en (determinanten van) schoolprestaties bij basisschoolkinderen is dit literatuuroverzicht gemaakt. Hierin is nagegaan wat bekend is over de richting van de relatie (positief, negatief of neutraal), de causaliteit van de relatie en de hoeveelheid studies naar de relatie. Op basis van het literatuuroverzicht en een expertmeeting zijn vervolgens lacunes geïdentificeerd en mogelijkheden voor toekomstig onderzoek op dit terrein bepaald. Er zijn verschillende methoden gebruikt in deze studie. Ten eerste is de reeds bij het Mulier Instituut bekende literatuur meegenomen. Tevens is aanvullende literatuur gezocht in Pubmed. Ten tweede is aan experts gevraagd input te leveren voor het literatuuroverzicht (en daarnaast over lopende projecten op dit gebied). Tot slot is in een expertmeeting nagegaan wat lacunes op dit onderzoeksgebied zijn en welke prioriteiten hieraan gegeven moeten worden.

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Download(s)

Effecten van sport en bewegen op de basisschool : voorstudie naar de relatie tussen sport en bewegen op school en schoolprestaties

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Dorine Collard
Sofie Boutkan
Lisanne Grimberg
Jo Lucassen
Koen Breedveld

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

concentratie
leerprestatie
lichaamsbeweging
literatuuronderzoek
primair onderwijs
sport (algemeen)
sportbeoefening