Visie & Beleidsplein

Beweging in beleid/beleid in beweging

het publieke beheer van de sport- en bewegingssector

3e herziene uitgave

Scheerder, J., & Vandermeerschen, H. (2014). Beweging in beleid/beleid in beweging: het publieke beheer van de sport- en bewegingssector, 3e herziene uitgave. Gent: Academia Press.

De afgelopen decennia hebben sport en fysieke activiteit in sterke mate aan belang gewonnen. Sport en lichaamsbeweging evolueerden van een randactiviteit tot een populaire en wijdverspreide vorm van actieve (vrije)tijdsbesteding. Meer nog, sporten en bewegen zijn als het ware een 'norm' geworden. Bovendien worden sport en fysieke activiteit ook steeds meer als een middel gezien om andere, bredere doelstellingen te realiseren. Sport en bewegen zijn dan ook niet meer weg te denken van de beleidsagenda, en worden als een volwaardig beleidsdomein beschouwd. De overheid intervenieert op verschillende manieren. De overheid is onmisbaar voor het sport- en bewegingsveld, maar omgekeerd maakt de overheid ook zelf dankbaar gebruik van deze sector. In dit boek wordt de rol van de overheid met betrekking tot sport en beweging geëxliciteerd en verduidelijkt, en waar nodig en wenselijk ook in vraag gesteld. Daarbij wordt aandacht besteed aan hoe het beleid tot stand komt en over welke instrumenten de overheid beschikt om de vooropgestelde beleidsintenties te verwezenlijken. Deze publicatie betreft de derde, herziene uitgave.

Uitgever(s): Academia Press,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Jeroen Scheerder
Hanne Vandermeerschen

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

breedtesport
ontwikkeling
overheid
overheidsbeleid
sportbeleid
topsportbeleid