Visie & Beleidsplein

Confrontatie of coöperatie?

een kwalitatief onderzoek naar de betekenissen die sportverenigingen geven aan de relatie met de gemeente

Bos, L.M. (2012). Confrontatie of coöperatie?: een kwalitatief onderzoek naar de betekenissen die sportverenigingen geven aan de relatie met de gemeente. Utrecht: Universiteit Utrecht.

Op lokaal niveau is steeds vaker een trend van de terugtredende overheid waarneembaar. Door deze terugtredende overheid verschuiven meer taken naar het maatschappelijk middenveld, waartoe ook sportverenigingen behoren. Naast deze terugtrekkende beweging van de overheid, komt het steeds vaker voor dat nieuwe gemeenten ontstaan uit gemeentelijke herindelingen. Dit onderzoek is een casestudy binnen de gemeente Zuidplas, waarin onderzocht wordt op welke manier deze ontwikkelingen van invloed zijn op de relatie tussen sportverenigingen en gemeenten. Hierbij wordt gewerkt met de volgende onderzoeksvraag: Welke betekenissen geven bestuurders van sportverenigingen in de gemeente Zuidplas aan de relatie met de gemeente en waar worden deze betekenissen door beïnvloed?

Uitgever(s): Universiteit Utrecht,

Download(s)

Confrontatie of coöperatie? : een kwalitatief onderzoek naar de betekenissen die sportverenigingen geven aan de relatie met de gemeente

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Laura Bos

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

gemeentelijk beleid
gemeenten
samenwerking
scripties
sportverenigingen