Visie & Beleidsplein

Vrouwenvoetbal, op het randje van buitenspel

onderzoek naar de invloed van betekenisgeving op de organisatie van vrouwentopvoetbal

Treep, M.L. (2012). Vrouwenvoetbal, op het randje van buitenspel: onderzoek naar de invloed van betekenisgeving op de organisatie van vrouwentopvoetbal. Utrecht: Universiteit Utrecht.

Het doel van dit onderzoek is inzicht verkrijgen in de betekenis die aan vrouwentopvoetbal en de Eredivisie Vrouwen in Utrecht toegekend wordt en wat de consequenties daarvan zijn voor de organisatie. Deze doelstelling vormt de basis voor de centrale onderzoeksvraag: Welke aspecten van betekenisgeving spelen volgens de betrokkenen een rol bij de ontwikkeling van de Eredivisie Vrouwen in Utrecht en wat zijn de consequenties van deze aspecten voor de organisatie van het vrouwentopvoetbal? Dataverzameling heeft plaatsgevonden aan de hand van semi-gestructureerde interviews. Op basis van dit onderzoek kan geconcludeerd worden dat de wijze waarop het vrouwentopvoetbal georganiseerd wordt, te maken heeft met de manier waarop vrouwenvoetbal betekenis toegekend wordt. Het wordt in de meeste gevallen afgezet tegen mannenvoetbal en krijgt dan een negatievere betekenis. Deze beeldvorming heeft(nog steeds) consequenties voor de manier waarop het vrouwentopvoetbal zich ontwikkelt en voor hoe het georganiseerd wordt.

Uitgever(s): Universiteit Utrecht,

Download(s)

Vrouwenvoetbal, op het randje van buitenspel : onderzoek naar de invloed van betekenisgeving op de organisatie van vrouwentopvoetbal

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Marlies Treep

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

gender
scripties
sportinfrastructuur
topsport
voetbal
vrouwen