Visie & Beleidsplein

Kennisagenda goed leren bewegen 2015-2020

naar een betere kennisbasis voor professionals die zich op en rond scholen bezighouden met goed leren bewegen

Lucassen, J.M.H. (2014). Kennisagenda goed leren bewegen 2015-2020: naar een betere kennisbasis voor professionals die zich op en rond scholen bezighouden met goed leren bewegen. Zeist: Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO).

De functie van deze kennisagenda is om de thematische balans op te maken van het recent uitgevoerde en lopende onderzoek naar goed leren bewegen in en rond de school en het formuleren van prioritaire onderzoeksthema's voor de periode 2015-2020 in samenspraak met belanghebbenden. De KVLO wil langs deze weg primair de gedachtenvorming op dit vlak stimuleren. Ook kan de agenda een rol spelen in het gebundeld benaderen van fondsen voor onderzoek op dit terrein.

Uitgever(s): Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO),

Download(s)

Kennisagenda Goed leren bewegen 2015-2020

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Jo Lucassen

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

bewegingsonderwijs
deskundigheidsbevordering
kennisinstituten
kennismanagement
kennisnetwerken
kennisoverdracht
lichaamsbeweging
onderwijs
onderzoeken
schoolsport
sport (algemeen)