Visie & Beleidsplein

Sportbonden monitor 2012

ontwikkeling van organisaties in de sport

facts & figures

Brands, H., & Til, S. van (2013). Sportbonden monitor 2012: ontwikkeling van organisaties in de sport, facts & figures. Arnhem: NOC*NSF.

In deze tweede editie van de Sportbonden Monitor wordt enerzijds gekeken naar de trends op basis van vergelijkingen met de voorgaande monitor en anderzijds worden een aantal nieuwe kengetallen belicht. Nieuw in deze editie zijn bijvoorbeeld cijfers over lokale ondersteuning van verenigingen en tijdbesteding van bestuurders. Hiermee biedt deze Sportbonden Monitor een aanzet tot verdere verdieping van succesfactoren die bepalend zijn voor de prestaties van sportbonden.

Uitgever(s): NOC*NSF,

Download(s)

Sportbonden monitor 2012 : ontwikkeling van organisaties in de sport : facts & figures

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Huibert Brands
Sanne van Til

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

besturen
monitors
ontwikkeling
professionalisering
sportbeoefening
sportbonden
sportorganisaties
sportverenigingen