Visie & Beleidsplein

Sportbonden monitor 2013

ontwikkeling van organisaties in de sport

facts & figures

Brands, H., Kusters, E., & Til, S. van (2014). Sportbonden monitor 2013: ontwikkeling van organisaties in de sport, facts & figures. Arnhem: NOC*NSF.

Deze derde editie van de Sportbonden Monitor gaat in op ontwikkelingen bij sportbonden op basis van feiten en kengetallen. Er wordt enerzijds gekeken naar trends op basis van vergelijkingen met de voorgaande twee monitoren en anderzijds gezocht naar succesfactoren die bepalend zijn voor de prestaties van sportbonden. Nieuw in deze editie zijn cijfers over de maandelijkse meting van de sportdeelname onder Nederlanders en data vanuit het Kennis en Informatie Systeem Sport (KISS).

Uitgever(s): NOC*NSF,

Download(s)

Sportbonden monitor 2013 : ontwikkeling van organisaties in de sport : facts & figures

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Huibert Brands
Emmeke Kusters
Sanne van Til

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

monitors
ontwikkeling
professionalisering
sportbeoefening
sportbonden
sportorganisaties
sportverenigingen