Visie & Beleidsplein

Beleidsadvies privatisering buitensportaccommodaties gemeente Helmond

Vincent, W.H.F. (2012). Beleidsadvies privatisering buitensportaccommodaties gemeente Helmond. Tilburg: Fontys Economische Hogeschool Tilburg.

De probleemstelling die in deze scriptie centraal staat, luidt als volgt: Welke beleidslijn moet de gemeente Helmond voeren op gebied van privatisering van de buitensportaccommodaties? Er is allereerst een literatuurstudie verricht om de geschiedenis en huidige situatie rondom privatisering specifiek voor de gemeente Helmond in kaart te brengen. Daarnaast heeft binnen de onderzoeksperiode kwalitatief onderzoek plaatsgevonden middels het afnemen van diepte-interviews met 28 buitensportverenigingen en 7 vergelijkende en omliggende gemeenten. Daarnaast zijn er ook diverse gesprekken gevoerd met medewerkers van de gemeente Helmond. Uit het onderzoek komen de volgende aanbevelingen naar voren: volg een consistent privatiseringsbeleid; privatiseer de opstallen van de niet-geprivatiseerde verenigingen; trek de privatiseringslijn door voor nieuwe buitensportaccommodaties; heb meer aandacht voor onderhoud aan sportvelden; stel een onderhoudsbijdrage in voor HC Helmond.

Uitgever(s): Fontys Economische Hogeschool Tilburg,

Download(s)

Beleidsadvies privatisering buitensportaccommodaties gemeente Helmond

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Wessel Vincent

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

adviezen
gemeenten
privatisering
scripties
sportaccommodaties