Visie & Beleidsplein

Ruimte voor buitensport gemeente Helmond

eindrapportage

Andres CS (2012). Ruimte voor buitensport gemeente Helmond: eindrapportage. Hoevelaken: Andres CS.

De behoefte aan buitensportaccommodaties in Helmond wordt niet alleen door het gemeentelijk beleid bepaald, maar ook door de demografische ontwikkelingen en de behoefte aan buitensportfaciliteiten van haar inwoners. Vooral door de (te verwachten) snelle groei van de gemeente is de behoefte aan verandering onderhevig en bestaat de behoefte om hiervoor een actuele visie op de sportvoorzieningenplanning te hanteren. Een dergelijke visie gaat in op de wijze waarop Helmond de bestaande configuratie van gemeentelijke buitensportvoorzieningen idealiter dient aan te passen op de huidige en toekomstige behoeften van de gebruikers. In dit kader heeft Andres CS in opdracht van de gemeente in 2009 de rapportage 'Ruimte voor Buitensport' opgesteld op basis van de bevolkingsprognoses en verenigingsgegevens uit 2008. Met de gemeenteraad is afgesproken om deze behoeftebepaling c.q. capaciteitsberekening iedere twee jaar te actualiseren om te bepalen of de lange termijn visie op het accommodatieaanbod in 2020 nog reƫel is. Deze rapportage doet verslag van de vervolgmeting.

Uitgever(s): Andres CS,

Download(s)

Ruimte voor buitensport gemeente Helmond : eindrapportage

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Andres CS

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

gemeentelijk beleid
gemeenten
ruimtelijke ordening
sportaccommodaties
sportbeleid