Visie & Beleidsplein

Ongewenst gedrag op de voetbalvereniging

een onderzoek naar de samenhang tussen sociale bindingen en de mate van ongewenst gedrag bij amateurverenigingen

Vaane, J. (2014). Ongewenst gedrag op de voetbalvereniging: een onderzoek naar de samenhang tussen sociale bindingen en de mate van ongewenst gedrag bij amateurverenigingen. Utrecht: Universiteit Utrecht.

Agressie op het voetbalveld is door de grote media aandacht van de laatste jaren actueler dan ooit. Dieptepunt was de dood van grensrechter Richard Nieuwenhuizen, die na een voetbalwedstrijd zodanig werd mishandeld dat hij kort daarna overleed aan zijn verwondingen (Meijer, 2013). De Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB) staat dan ook op scherp als het gaat om actie- en beleidsplannen rondom dit thema en aanvullende kennis met betrekking tot ongewenst gedrag op en rondom de voetbalvelden is dan ook zeer belangrijk om deze beleidsplannen nog effectiever te kunnen maken. In dit onderzoeksrapport staat de samenhang tussen sociale bindingen en ongewenst gedrag centraal en is dit vraagstuk benaderd vanuit verenigingsniveau. Uit het onderzoek blijkt dat voetbalverenigingen met sterke sociale bindingen in mindere mate last hebben van ongewenst gedrag. De resultaten van dit onderzoeksrapport laten ook zien dat de sociaal economische positie geen versterkend of verzwakkend effect heeft op de samenhang tussen sociale bindingen en ongewenst gedrag. Wel blijkt dat de sociaal economische positie, en dan met name de financiële positie van een vereniging, een direct effect heeft op de kans op ongewenst gedrag. Voetbalverenigingen die er financieel slechter voor staan hebben meer te maken met ongewenst gedrag ten opzichte van voetbalverenigingen die er financieel beter voor staan. Uit het onderzoek blijkt verder dat het effect van sociale bindingen op ongewenst gedrag, tegen de verwachting in, afzwakt zodra rekening wordt gehouden met de aanwezigheid van voldoende vrijwilligers. Wel blijkt de aanwezigheid van voldoende vrijwilligers een directe samenhang te hebben met de mate van ongewenst gedrag. Voetbalverenigingen met voldoende vrijwilligers hebben in mindere mate last hebben van ongewenst gedrag ten opzichte van voetbalverenigingen met onvoldoende vrijwilligers.

Uitgever(s): Universiteit Utrecht,

Download(s)

Ongewenst gedrag op de voetbalvereniging : een onderzoek naar de samenhang tussen sociale bindingen en de mate van ongewenst gedrag bij amateurverenigingen

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

José Vaane

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

normen en waarden
scripties
sociale cohesie
sportverenigingen
voetbal