Visie & Beleidsplein

Experimenteren met een netwerkaanpak Wmo en Sport

lessen en ervaringen van drie proeftuinen

evaluatierapport

Postma-de Groot, M., & Duijvestijn, P. (2014). Experimenteren met een netwerkaanpak Wmo en Sport: lessen en ervaringen van drie proeftuinen, evaluatierapport. Amsterdam: DSP-groep.

Deze handreiking doet verslag van de ervaringen en lessen van drie lokale proeftuinen in Noord-Holland (Heerhugowaard, Medemblik en Opmeer), waarin met ondersteuning van Provincie Noord-Holland en onder leiding van Sportservice Noord-Holland is geëxperimenteerd met het gericht inzetten van sport voor Wmo-doelen. Door in de proeftuinen verbindingen te leggen tussen professionals en vrijwilligers uit de sectoren sport enerzijds en zorg en welzijn anderzijds, is gewerkt aan de ontwikkeling van structurele lokale netwerken om de eigen kracht, zelfredzaamheid en participatie van kwetsbare doelgroepen door middel van sport en bewegen duurzaam te bevorderen.

Uitgever(s): DSP-groep,

Download(s)

Experimenteren met een netwerkaanpak Wmo en Sport

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Marieke Postma-de Groot
Paul Duijvestijn

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

eenzaamheid
netwerken
ouderen
thuiszorg
wet maatschappelijke ondersteuning