Visie & Beleidsplein

Volop kansen om meer te sporten en bewegen

door passend sportaanbod op en rondom school

SAV 2.0 en Mission Olympic en SSV VO

Radstake, J., & Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO) (2013). Volop kansen om meer te sporten en bewegen: door passend sportaanbod op en rondom school, SAV 2.0 en Mission Olympic en SSV VO.

Sport is een bindend element voor onze maatschappij. Daarom vindt NOC*NSF het belangrijk dat de hele Nederlandse maatschappij wordt geïnspireerd door sport. Samen met sport voor een kerngezond Nederland! De sportbonden en NOC*NSF zetten deze beleidsperiode in op het verder versterken van de georganiseerde sport. Met als belangrijkste doelen: Top 10 (blijvend in het top 10-medailleklassement van de wereld) en 10% meer mensen laten sporten, liefst zo dicht mogelijk bij huis. Dit artikel gaat in op de mogelijkheden van sport op en rondom de school.

Uitgever(s): KVLO,

Download(s)

Volop kansen om meer te sporten en bewegen : door passend sportaanbod op en rondom school : SAV 2.0 en Mission Olympic en SSV VO

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Jorg Radstake
Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO)

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

NOC*NSF
beleid
onderwijs
schoolsport
sportaanbod