Visie & Beleidsplein

Servicedocument Topsport in het mbo

MBO Raad Servicedocument Topsport in het mbo. MBO raad.

Dit document geeft meer informatie en uitleg betreffende het topsportaddendum. Om de top tien-ambitie van het kabinet op voorspraak van NOC*NSF en de Olympische droom van 2028 te realiseren moeten er onder andere meer schoolfaciliteiten geboden worden aan door NOC*NSF geïndiceerde topsporttalenten in het mbo. Na overleg tussen de MBO Raad en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en de onderwijsinspectie heeft het Platform Bewegen en Sport van de MBO Raad voor topsporters in het mbo een bijlage opgesteld bij de onderwijs- en beroepspraktijkvorming overeenkomst, het topsportaddendum. Hierin kunnen individuele afspraken tussen de instelling en bij NOC*NSF geïndiceerde topsporttalenten vastgelegd worden om, binnen de huidige wet- en regelgeving, onderwijs en topsport beter te kunnen combineren.

Uitgever(s): MBO raad,

Download(s)

Servicedocument Topsport in het mbo

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

MBO Raad

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

NOC*NSF
loot-scholen
middelbaar beroepsonderwijs (mbo)
topsport
topsporters
wet- en regelgeving