Visie & Beleidsplein

Sportdeelname en accommodatiegebruik in Limburg

onderzoek naar de huidige en toekomstige sportdeelname en het accommodatiegebruik in de provincie Limburg

Werff, H. van der, Bakker, S., & Hoekman, R. (2013). Sportdeelname en accommodatiegebruik in Limburg: onderzoek naar de huidige en toekomstige sportdeelname en het accommodatiegebruik in de provincie Limburg. Utrecht: Mulier Instituut.

De provincie Limburg heeft als doelstelling de sportparticipatie te verhogen. Ten behoeve van de beleidsevaluatie was inzage in de sportdeelname en in het huidige en toekomstige gebruik van sportaccommodaties in Limburg gewenst. In opdracht van de provincie Limburg heeft het Mulier Instituut een onderzoek uitgevoerd. Bij het beschrijven van de sportdeelname in Limburg is aandacht voor verschillen naar regio, leeftijd, opleidingsniveau en inkomen. Met de uitkomsten kan de provincie Limburg gerichter de doelstellingen ten aanzien van de sportdeelname realiseren. Naast de provincie Limburg had ook het Huis voor de Sport Limburg zitting in de begeleidingsgroep. De resultaten van het onderzoek worden in deze rapportage gepresenteerd. De bevolking in Limburg zal krimpen en qua samenstelling is er sprake van ontgroening en vergrijzing. Deze demografische ontwikkelingen hebben een negatieve invloed op de sportdeelname en het accommodatiegebruik. De dalende vraag naar sportaccommodaties zal in heel Limburg voelbaar zijn, maar relatief het sterkst in Westelijke Mijnstreek. In de rapportage wordt beschreven hoe men in Limburg tot een optimale balans tussen vraag naar en aanbod van sportaccommodaties kan komen.

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Download(s)

Sportdeelname en accommodatiegebruik in Limburg : onderzoek naar de huidige en toekomstige sportdeelname en het accommodatiegebruik in de provincie Limburg

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Harold van der Werff
Sven Bakker
Remco Hoekman

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Limburg
bevolkingsontwikkeling
prognoses
provincies
sportaccommodaties
sportbeoefening
toekomst