Visie & Beleidsplein

Zorg beter begrepen

verklaringen voor de groeiende vraag naar zorg voor mensen met een verstandelijke beperking

Woittiez, I., Putman, L., Eggink, E., & Ras, M. (2014). Zorg beter begrepen: verklaringen voor de groeiende vraag naar zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Al jaren achtereen nemen de uitgaven aan zorg voor mensen met een verstandelijke beperking sterk toe. Deze kostenstijging is met name het gevolg van een toegenomen vraag naar zorg en niet zozeer van gestegen kostprijzen. De mensen die zorg vragen zijn veranderd. Waren dat voorheen vooral mensen met een matige of ernstige verstandelijke beperking (met een IQ lager dan 50), nu doen vooral mensen met een lichte verstandelijke beperking (IQ tussen 50 en 69) en zwakbegaafden (IQ tussen 70 en 85 en problemen in de sociale redzaamheid) steeds vaker een beroep op zorg. De vraag is hoe dat komt. Om dat te achterhalen heeft het SCP voor dit rapport verscheidene experts op het terrein van zorg voor mensen met een verstandelijke beperking gevraagd naar hun ervaringen, inzichten en ideeën over het toegenomen beroep op zorg. Deze publicatie beschrijft de bevindingen van deze experts en draagt daarmee bij aan de discussie over de oorzaken van de groei en hoe die te beïnvloeden is.

Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP),

Download(s)

Zorg beter begrepen : verklaringen voor de groeiende vraag naar zorg voor mensen met een verstandelijke beperking

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Isolde Woittiez
Lisa Putman
Evelien Eggink
Michiel Ras

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

gehandicaptenzorg
mensen met een verstandelijke beperking
zorg