Visie & Beleidsplein

Voorstudie effectmeting buurtsportcoaches 2014

Lindert, C. van, Dool, R. van den, Pulles, I., Leijenhorst, M., & Poel, H. van der (2014). Voorstudie effectmeting buurtsportcoaches 2014. Utrecht: Mulier Instituut.

De doelstelling van deze effectmeting is vast te stellen welke beleidsprestaties door de inzet van buurtsportcoaches worden gerealiseerd, met bijzondere nadruk op de vraag of dit leidt tot meer en intensievere verbindingen tussen sport en andere sectoren zoals onderwijs, zorg, welzijn, kinderopvang en bedrijfsleven. Ten tweede willen de onderzoekers vaststellen in welke mate de inzet van buurtsportcoaches uiteindelijk leidt tot groei in het aantal lidmaatschappen bij verenigingen en tot meer sport- en beweeggedrag. Het bereik van de eerste doelstelling is onderzocht door heranalyse van bestaand onderzoek, zoals het verdiepingsonderzoek naar buurtsportcoaches en de BMC monitor buurtsportcoaches. Om inzicht te krijgen in de mate waarin de tweede doelstelling worden bereikt, is gebruik gemaakt van dosis-effectmetingen in lokale casestudies. In deze verkennende studie uitgevoerd in 2014 laten de analyses naar de samenhang tussen 'inzet buurtsportcoach' en 'groei sportdeelname' een significante samenhang zien in twee gemeenten en in drie andere gemeenten niet. Er is geen samenhang gevonden met verenigingslidmaatschap. De voorstudie maakt duidelijk dat verschillende redenen zijn aan te voeren waarom er geen overtuigende samenhang is gevonden. Deze zijn deels van beleidsmatige aard en deels van onderzoekstechnische aard. In het bijzonder zouden verbeteringen op het vlak van de dataverzameling kunnen leiden tot meer en scherpere analyses, waardoor deze aan zeggingskracht winnen. Deze voorstudie bevat voorstellen voor het ministerie VWS voor de noodzakelijke verbeteringen, en een opzet voor nieuwe metingen in 2015-2017.

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Download(s)

Voorstudie effectmeting buurtsportcoaches 2014

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Caroline van Lindert
Remko van den Dool
Ine Pulles
Marja Leijenhorst
Hugo van der Poel

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

buurtsportcoaches
combinatiefunctionarissen
effectmeting
overheidsbeleid
sport en bewegen in de buurt
sportbeleid