Visie & Beleidsplein

Jaarrapport 2014

landelijke jeugdmonitor

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) (2014). Jaarrapport 2014: landelijke jeugdmonitor. Den Haag: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Dit is de zevende editie van het Jaarrapport van de Landelijke Jeugdmonitor. Het Jaarrapport 2014 schetst hoe het is gesteld met de leefsituatie van de vijf miljoen jongeren in Nederland en gaat in op actuele thema's. Het Jaarrapport 2014 presenteert informatie voor iedereen die geïnteresseerd is in cijfers over de jeugd in Nederland. De gegevens die aan de basis staan van deze jaarlijkse publicatie zijn terug te vinden op de website Landelijke Jeugdmonitor. Deze website is in 2007 ontwikkeld in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en wordt sindsdien ook beheerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Nieuw in het Jaarrapport 2014 is een tabel met maatschappelijke indicatoren over de 'staat van de jeugd' op regionaal niveau. Deze tabel stelt gemeenten in staat om, naar aanleiding van de decentralisatie van de jeugdhulpverlening vanaf 2015, hun gemeente te vergelijken met gelijksoortige gemeenten.

Uitgever(s): Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS),

Download(s)

Jaarrapport 2014 : landelijke jeugdmonitor

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

arbeid
gezin
gezondheid
jeugd
jongeren
leefomgeving
monitors
onderwijs
rechterlijke instanties
statistische gegevens
veiligheid
welzijn