Visie & Beleidsplein

Leren innoveren in het sociaal domein

Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) (2014). Leren innoveren in het sociaal domein. Den Haag: Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO).

Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De vraag is hoe zij de zelfredzaamheid van burgers kunnen helpen versterken en maatschappelijke organisaties kunnen stimuleren om tot een innovatief ondersteuningsaanbod te komen. In het advies 'Leren innoveren in het sociaal domein' stelt de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) dat een omslag kan worden bereikt als gemeenten zichzelf vernieuwen en hun eigen werkwijzen veranderen. Het wegnemen van belemmeringen en het sturen op maatschappelijke doelen biedt burgers, professionals en organisaties ruimte om zelf taken en verantwoordelijkheden op zich te nemen en te veranderen. Daarbij zullen onzekerheden ontstaan. Dit advies biedt handreikingen hoe deze kunnen worden meegenomen in het leerproces.

Uitgever(s): Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO),

Download(s)

Leren innoveren in het sociaal domein

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO)

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

gemeentelijk beleid
gemeenten
innovatie
sociaal beleid
sociaal domein
wet maatschappelijke ondersteuning