Visie & Beleidsplein

Samenvatting 'legacy kernsporten Brabant

onderzoek naar de bezoekersprofielen van sportevenementen'

Vrijetijdshuis Brabant, & NHTV internationaal hoger onderwijs (2012). Samenvatting 'legacy kernsporten Brabant: onderzoek naar de bezoekersprofielen van sportevenementen'. Oisterwijk: Vrijetijdshuis Brabant.

In opdracht van de provincie Noord-Brabant heeft Vrijetijdshuis Brabant in samenwerking met de Academie voor Vrije Tijd van NHTV internationaal hoger onderwijs Breda (hierna te noemen NHTV) onderzoek gedaan naar het vergroten van de toeristisch-recreatieve aantrekkelijkheid van Brabant in samenhang met de organisatie van grote topsportevenementen. Concreet omvat het onderzoek naar de cross-overs tussen sport en toerisme de volgende 3 stappen: 1). Wat is het profiel van de bezoekers van grote sportevenementen van de Brabantse kernsporten (wat zijn de socio-demografische kenmerken van de bezoekers en wat doen deze graag in hun vrije tijd)?; 2). Welke toeristisch-recreatieve activiteiten sluiten aan bij het profiel van deze bezoekers en zijn daardoor kansrijk om de toeristisch-recreatieve aantrekkelijkheid van Brabant een impuls te geven?; 3). Wat zijn de rollen, taken en verantwoordelijkheden van stakeholders om te komen tot realisatie van de kansrijke initiatieven? In deze samenvatting wordt verslag gedaan van de resultaten van stap 1 en 2. Het volledige onderzoeksrapport van deze stappen kan worden opgevraagd bij de NHTV. Op stap 3 is ingegaan tijdens workshops die georganiseerd werden rondom Indoor Brabant 2013, het EK Masters zwemmen 2013 en WK Veldrijden 2014.

Uitgever(s): Vrijetijdshuis Brabant, NHTV internationaal hoger onderwijs,

Download(s)

Samenvatting 'legacy kernsporten Brabant : onderzoek naar de bezoekersprofielen van sportevenementen'

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Vrijetijdshuis Brabant
NHTV internationaal hoger onderwijs

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Noord-Brabant
bezoekers
sportevenementen
topsportevenementen