Visie & Beleidsplein

Jeugdsport en morele socialisatie

effecten van fair-play, sociomoreel redeneren, moreel klimaat en relationele steun van de trainer op anti- en prosociaal gedrag in en om het veld

Rutten, E., Stams, G., Dekovic, M., Schuengel, C., Hoeksma, J.B., & Biesta, G. (2004). Jeugdsport en morele socialisatie: effecten van fair-play, sociomoreel redeneren, moreel klimaat en relationele steun van de trainer op anti- en prosociaal gedrag in en om het veld.

Het doel van deze studie is om meer inzicht te krijgen in de invloed van de jeugdsport op het pro- en antisociaal gedrag van jonge voetballers. Het uitgangspunt van dit onderzoek naar sport en morele socialisatie is het idee dat deelname van jongeren aan voor hen waardevolle praktijken in het derde opvoedingsmilieu, in dit geval de verenigingssport, een positieve invloed kan hebben op hun morele socialisatie en daarmee ook op hun moreel relevant gedrag, zoals anti- en prosociaal gedrag. De belangrijkste factoren zijn vooral te vinden in de context van de sportactiviteit.

Uitgever(s):

Download(s)

Jeugdsport en morele socialisatie : effecten van fair-play, sociomoreel redeneren, moreel klimaat en relationele steun van de trainer op anti- en prosociaal gedrag in en om het veld

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Esther Rutten
Geert-Jan Stams
Maja Dekovic
Carlo Schuengel
Jan Hoeksma
Gert Biesta

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

agressie
coaching
gedrag
jeugdsport
jeugdtrainers
jongeren
sportiviteit
sporttraining
trainers
voetbal