Visie & Beleidsplein

Organisatie identiteit

van bouwen tot sturen

Bekkum, T. van (2014). Organisatie identiteit: van bouwen tot sturen. Amsterdam: Adfo groep.

Organisatie identiteit speelt een centrale rol in het succes van merken en organisaties. Een vitale identiteit geeft organisaties een gedeeld, relevant en onderscheidend handelingsperspectief. Het is een voorwaarde voor een sterke reputatie, creëert concurrentievoordeel, draagt bij aan winstgevendheid en is een succesfactor voor cultuurverandering. Dit boek laat zien hoe merk- en organisatievraagstukken vervlochten zijn en gaat over de identiteit van een organisatie als kompas voor (merk)strategie en marketing & communicatie. En hoe organisaties doelgericht en doelbewust kunnen bouwen aan hun identiteit. Het beschrijft hoe elke organisatie gebaat is bij het ontwikkelen en verankeren van haar identiteit. Alleen op basis daarvan kunnen (onder meer) marketing en communicatie doelmatig plaatsvinden.

Uitgever(s): Adfo groep,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Tibor van Bekkum

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

communicatie
marketing
organisatieontwikkeling
organisaties
organisatiestructuren