Visie & Beleidsplein

Nieuwe raden, nieuwe daden

actuele thema's rondom demografische transitie

Moerkamp, J. (2014). Nieuwe raden, nieuwe daden: actuele thema's rondom demografische transitie. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Op 9 oktober 2013 vond een Landelijke Conferentie Bevolkingsdaling plaats, georganiseerd door het Nationaal Netwerk Bevolkingsdaling (NNB) en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Honderden gasten discussieerden in workshops over oplossingsrichtingen voor casussen uit de praktijk, op een groot aantal thema's. Naar aanleiding daarvan zijn enkele specifieke vraagstukken nader uitgediept, waarvan dit boekje het resultaat is. Ze tonen oplossingen die het delen waard zijn, ze laten herkenbare dilemma's zien die nadere discussie behoeven en ze maken duidelijk dat de praktijk weerbarstig is. U leest over de sloopopgave waarvoor krimpgemeenten en -regio's zich gesteld zien; over de aanstormende leerlingendaling in het voortgezet onderwijs en de taaie pogingen tot samenwerking; over initiatieven (vanuit bewoners, gemeenten en techniek) om de zorg in krimpgemeenten op peil te houden; over de weerbarstige verhoudingen tussen gemeente, bewoners en hun gangmakers in dorpskernen; over de kansen voor krimpregio's vanuit Europees perspectief; en over de inzet en de verantwoording van krimpgelden ten behoeve van gemeenten en provincies. In deze publicatie staan geen aanbevelingen of beleidsopvattingen van het Rijk. Het gaat hier vooral om thema's uit de praktijk van krimp- en anticipeergebieden en om de vraag hoe die door direct betrokkenen worden ervaren.

Uitgever(s): Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, NNB,

Download(s)

Nieuwe raden, nieuwe daden : actuele thema's rondom demografische transitie

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Jos Moerkamp

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

krimpgebieden