Visie & Beleidsplein

Kennis door verbinding

Nationaal Netwerk Bevolkingsdaling

Moerkamp, J., & Verschuur, A. (2012). Kennis door verbinding: Nationaal Netwerk Bevolkingsdaling. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

In de regio's waar de bevolking krimpt, de vergrijzing en de ontgroening zichtbaar zijn, ontstaan initiatieven die de moeite waard zijn om te worden doorverteld, bestudeerd, gekopieerd en verbeterd. Krimpregio's (Noordoost-Groningen, Zeeuws-Vlaanderen en Zuid-Limburg) en anticipeerregio's (daar waar bevolkingsdaling in aantocht is) laten daarmee een beweging zien die de verhoudingen tussen overheid en bewoners anders vormgeeft. Deze brochure is een etalage van mensen en initiatieven die bijdragen aan deze fundamentele innovatie.

Uitgever(s): Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, NNB,

Download(s)

Kennis door verbinding : Nationaal Netwerk Bevolkingsdaling

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Jos Moerkamp
Aart Verschuur

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

goede voorbeelden
krimpgebieden
praktijkervaringen