Visie & Beleidsplein

FAQ: huisvesting

Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO) FAQ: huisvesting. Zeist: KVLO.

Een document met veelgestelde vragen en antwoorden hierop over huisvesting met betrekking tot lichamelijke opvoeding/gymzalen. Aspecten die onder andere besproken worden: recht op nieuwbouw of uitbreiding, bekostiging, rol van de gemeente, capaciteit, afstandscriteria, recht op gebruik gemeentelijke sportvelden, veiligheid, juridische aspecten en inrichting gymzaal en minimumnormen voor gymzalen.

Uitgever(s): KVLO,

Download(s)

FAQ : huisvesting

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO)

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

bouw en verbouw
financiering
gemeentelijk beleid
gemeenten
normen en waarden
rechtspositie
veiligheid