Visie & Beleidsplein

Handreiking schoolexamen bewegen sport en maatschappij havo/vwo

tweede fase

Brouwer, B., Swinkels, E., & Instituut voor Leerplanontwikkeling (SLO) (2007). Handreiking schoolexamen bewegen sport en maatschappij havo/vwo: tweede fase. Enschede: SLO.

De Handreiking voor het schoolexamen hoort bij de vernieuwingen die in 2007 zijn ingegaan in de tweede fase van het voortgezet onderwijs. Basis voor deze vernieuwingen is de ministeriële nota Ruimte laten en keuzes bieden in de tweede fase have en vwo (2003), waarvan de leidende gedachte is dat scholen meer vrijheid en keuzemogelijkheden moeten krijgen voor de invulling van hun onderwijs in de tweede fase. Leerlingen kunnen kiezen voor het vak 'Bewegen, sport en maatschappij' (BSM), ook binnen de nieuwe examenopzet, zowel op havo als op vwo en wordt afgesloten met een schoolexamen. Er wordt in deze handreiking besproken welke veranderingen in het programma er vanaf 2007 zijn ingegaan met betrekking tot BSM.

Uitgever(s): SLO,

Download(s)

Handreiking schoolexamen bewegen sport en maatschappij havo/vwo : tweede fase

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Berend Brouwer
Eric Swinkels
Instituut voor Leerplanontwikkeling (SLO)

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

bewegingsonderwijs
lichaamsbeweging
samenleving
sport (algemeen)
voortgezet onderwijs