Visie & Beleidsplein

LO2 toetsvoorbeelden van praktische opdrachten

ijkpunten voor het curriculum van het examenvak LO2 vmbo-gl/tl

Massink, M., Mossel, G. van, Swinkels, E., Witsiers, D., & Instituut voor Leerplanontwikkeling (SLO) (2013). LO2 toetsvoorbeelden van praktische opdrachten: ijkpunten voor het curriculum van het examenvak LO2 vmbo-gl/tl. Enschede: SLO.

Deze publicatie bevat toetsvoorbeelden voor het schoolexamenvak Lichamelijke Opvoeding 2 voor vmbo-gl/tl. het doel hiervan is om de eindtermen te concretiseren en docenten beter in staat stellen om de praktische onderdelen af te sluiten en leerlingen op een verantwoorde wijze te beoordelen. De aanleiding voor dit document komt uit het werkveld. Met de globalisering van de eindtermen in 2008 hebben scholen veel ruimte om het examenvak LO2 in te vullen. Door deze ruimte hebben scholen die LO2 als examenvak aanbieden, behoefte aan concrete toetsvoorbeelden voor praktische opdrachten.

Uitgever(s): SLO,

Download(s)

LO2 toetsvoorbeelden van praktische opdrachten : ijkpunten voor het curriculum van het examenvak LO2 vmbo-gl/tl

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Maarten Massink
Ger van Mossel
Eric Swinkels
Dennis Witsiers
Instituut voor Leerplanontwikkeling (SLO)

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

bewegingsonderwijs
vmbo