Visie & Beleidsplein

Veiligheid stalen (ophang)constructies in overdekte zwembaden

Kool, E.J., & Jole, F. (2009). Veiligheid stalen (ophang)constructies in overdekte zwembaden. Den Haag: VROM-Inspectie, Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

Naar aanleiding van enkele incidenten heeft VROM veel aandacht besteed aan de bekendmaking van de risico's van het bezwijken van roestvaststalen (ophang)constructies in overdekte zwembaden. De staatssecretaris van VROM heeft in 2002 alle gemeenten schriftelijk geïnformeerd. Verder is er een praktijkrichtlijn gepubliceerd voor de inspectie en het onderhoud van (ophang)constructies en bevestigingsmiddelen in zwembaden. De informatie uit de in 2004 opgestelde praktijkrichtlijn is vervolgens kort samengevat in een inspectiesignaal en begin 2009 aan alle gemeenten gestuurd. Hierbij is ook de oproep gedaan om de risico's van de overdekte zwembaden op te nemen in het gemeentelijk handhavingsbeleid. De eigenaren van ruim 2000 overdekte zwembaden zijn aangeschreven en bovendien zijn de relevante brancheorganisaties op de hoogte gebracht van de problematiek. Om het effect van deze acties te meten heeft de VROM-Inspectie dit voorjaar zowel eigenaren als gemeenten geënquêteerd. Door de vrij geringe respons (56 eigenaren = 10% en 48 gemeenten = 21%) geven de uitkomsten slechts een indicatief beeld. Een derde van de gemeenten en een op de vijf eigenaren kent de door VROM uitgegeven publicaties niet. De meeste eigenaren zijn op de hoogte van het probleem en kennen hun verantwoordelijkheid. Van de 51 zwembaden met RVS-ophangconstructies zijn er 45 in de periode na 2002 geïnspecteerd. Bij 22 baden zijn daarop stalen constructiedelen vervangen.

Uitgever(s): VROM-Inspectie, Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Download(s)

Veiligheid stalen (ophang)contructies in overdekte zwembaden

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

E.J. Kool
F. Jole

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

sportaccommodaties
veiligheid
zwembaden