Visie & Beleidsplein

Economische impact EK Inline Skaten Almere

onderzoek naar de economische effecten, het bezoekersprofiel en de bezoekerstevredenheid van het EK Inline Skaten 2013 in Almere

Sluis, A. van der, & Boers, E. (2014). Economische impact EK Inline Skaten Almere: onderzoek naar de economische effecten, het bezoekersprofiel en de bezoekerstevredenheid van het EK Inline Skaten 2013 in Almere. Ede: Kennispraktijk.

De provincie Flevoland en Sportservice Flevoland willen bij de organisatie van sportevenementen in de provincie zicht hebben op de economische effecten van die evenementen. Monitoring en evaluatie spelen daardoor een steeds belangrijkere rol en kunnen bijdragen aan rendementsvergroting en professionalisering. Het EK Inline Skaten dat van 29 juni tot 6 juli 2013 in Almere plaatsvond is het eerste evenement waarbij een uitgebreide monitoring en evaluatie plaatsvond. Hierbij is niet alleen gekeken naar de economische impact, maar ook naar bezoekersprofiel en bezoekerstevredenheid. Hierbij zijn de richtlijnen van de Werkgroep Evaluatie Sportevenementen (WESP) gehanteerd. De resultaten van het onderzoek worden in deze rapportage gepresenteerd.

Uitgever(s): Kennispraktijk,

Download(s)

Economische impact EK Inline Skaten Almere : onderzoek naar de economische effecten, het bezoekersprofiel en de bezoekerstevredenheid van het EK Inline Skaten 2013 in Almere

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Alien van der Sluis
Eralt Boers

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

bezoekers
economie
effectmeting
skaten
tevredenheid
topsportevenementen