Visie & Beleidsplein

Benchmark tarieven en bezetting sportaccommodaties

rapport gemeente Utrecht

Olsthoorn, S.J.M. (2014). Benchmark tarieven en bezetting sportaccommodaties: rapport gemeente Utrecht. Amersfoort: BMC.

Bij de bespreking van de Voorjaarsnota 2013 van de gemeente Utrecht is de verhoging van tarieven voor de gemeentelijke sportaccommodaties aan de orde gesteld. Zowel in de commissie Stad en Ruimte als in de commissie Mens en Samenleving zijn vragen gesteld bij het voornemen om de huurtarieven te verhogen. De aandacht gaat daarbij vooral uit naar twee aspecten van eventuele huurverhogingen: de hoogte van de (nieuwe) tarieven in vergelijking met andere gemeenten (G5 en regio), en de mogelijkheid voor Utrechtse verenigingen om uit te wijken naar sportaccommodaties in de directe omgeving (randgemeenten). Naar aanleiding van deze besprekingen is door de wethouders van Ruimte (Isabella) en Sport (Spigt) toegezegd een benchmark uit te voeren. De benchmark moet inzicht geven in hoe de bezetting van de sportaccommodaties en de tarieven zich verhouden tot de omliggende gemeenten en hoe de tarieven zich verhouden tot die van andere grote steden. De resultaten van de benchmark moeten beschikbaar zijn voordat de Voorjaarsnota 2014 wordt behandeld, om zo een gefundeerd besluit te kunnen nemen over de aanpassing van huurtarieven voor Utrechtse sportaccommodaties. De resultaten van het onderzoek worden in deze rapportage gepresenteerd.

Uitgever(s): BMC,

Download(s)

Benchmark tarieven en bezetting sportaccommodaties : rapport gemeente Utrecht

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

S.J.M. Olsthoorn

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Utrecht
sportaccommodaties
tarieven