Visie & Beleidsplein

Hoe krijgen we de jeugd in beweging?

verslag van een pilot

Wieringen, J.C.M. van, Abouri, N., & Beckers, M. (2014). Hoe krijgen we de jeugd in beweging?: verslag van een pilot.

In 2010 is het 'Standpunt Beweegstimulering door de jeugdgezondheidszorg' verschenen. Dit standpunt is echter nog niet goed geïmplementeerd in de praktijk. De bewegingsarmoede onder kinderen is het grootst in achterstandswijken. Daarom namen Pharos en het NCJ het initiatief een pilot op te zetten om de ervaringen met het gebruik van het standpunt in de JGZ-praktijk te inventariseren. In deze pilot gaven JGZ-professionals in de wijken Maarssenbroek en Woensel-Noord aan alle kinderen die onvoldoende bewegen gerichte adviezen om meer te bewegen. Zij maakten daarbij gebruik van hun vaardigheden op het gebied van Motiverende Gespreksvoering en andere hulpmiddelen waaronder een sociale beweegkaart. De ervaringen uit de pilot kunnen door andere JGZ-organisaties worden gebruikt bij de implementatie van het standpunt.

Uitgever(s): Pharos Kennis- en adviescentrum, Nederlands Centrum Jeugdgezondheid,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Joke van Wieringen
Naïma Abouri
Marga Beckers

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

achterstandsbuurten
achterstandssituatie
beweegstimulering
jeugd
lichaamsbeweging
pilotprojecten