Visie & Beleidsplein

Ruimte voor sport in Leeuwarden

een vraag-aanbod analyse van buitensport- en binnensportaccommodaties, 2014-2030

Wezenberg-Hoenderkamp, K. (2014). Ruimte voor sport in Leeuwarden: een vraag-aanbod analyse van buitensport- en binnensportaccommodaties, 2014-2030. Utrecht: Mulier Instituut.

De gemeente Leeuwarden stelt nieuw sportaccommodatiebeleid op. Eén van de redenen hiervoor is dat er in 2014 een gemeentelijke herindeling is geweest, waardoor Leeuwarden is uitgebreid met een deel van de voormalige gemeente Boarnsterhim. Met medewerking van bv SPORT, diverse sportverenigingen, bijeenkomsten en 'mee-denkgroepen' verwacht de gemeente begin 2015 een gedegen en gedragen sportaccommodatiebeleidsplan aan de gemeenteraad te kunnen overhandigen. In het voorliggende onderzoek zijn de huidige en de toekomstige vraag naar sportvelden en sporthallen afgezet tegen het huidige aanbod.

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Download(s)

Ruimte voor sport in Leeuwarden: een vraag-aanbod analyse van buitensport- en binnensportaccommodaties, 2014-2030

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Karin Wezenberg-Hoenderkamp

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

gemeentelijk beleid
gemeenten
ruimtelijke ordening
sportaccommodaties