Visie & Beleidsplein

Digitale video en (zelf-)modellering in de gymles

Kamp, J. van der, Kok, M, & Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO) (2013). Digitale video en (zelf-)modellering in de gymles.

In het bewegingsonderwijs worden digitale hulpmiddelen steeds meer toegepast. Zo hoeft met digitale video het 'plaatje' niet per se live getoond te worden. Leerlingen kunnen vooraf geselecteerde filmpjes bekijken als voorbeeld of ter inspiratie. Digitale video vergemakkelijkt ook het direct terugkijken van een de oefening. De leerlingen bekijken dan (samen met de vakleerkracht) hoe het bewegingsprobleem in volgende oefeningen (verder) verbeterd kan worden. In dit artikel wordt een eerste antwoord gegeven op de vraag of digitale video een meerwaarde heeft in het bekwaam maken van leerlingen voor deelname aan de bewegingscultuur.

Uitgever(s): KVLO,

Download(s)

Digitale video en (zelf-)modellering in de gymles

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

John van der Kamp
Marjan Kok
Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO)

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beweegstimulering
bewegingsonderwijs
digitale hulpmiddelen
e-learning
lesmaterialen
sportapps
videofeedback