Visie & Beleidsplein

Testjeleefstijl.nu

voor een vitale leerling en een gezonde school

Krieger, T, & Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO) (2013). Testjeleefstijl.nu: voor een vitale leerling en een gezonde school.

Testjeleefstijl.nu is vanaf schooljaar 2013-2014, naast het middelbaar beroepsonderwijs, ook voor het voortgezet onderwijs beschikbaar. Het is een online leefstijltest waarmee de school kan bekijken hoe de leerlingen er op allerlei leefstijlthema's voor staan. Leerlingen die werken met Testjeleefstijl.nu worden zich bewust van de eigen leefstijl. Ze leren gezondheidsrisico's inschatten en kunnen op basis daarvan verantwoorde leefstijlkeuzes maken op terreinen als bewegen, voeding, roken, alcohol, drugs en seksualiteit. Dit artikel geeft meer informatie over hoe het werkt, over het beleid en de relatie met kerndoelen.

Uitgever(s): KVLO,

Download(s)

Testjeleefstijl.nu : voor een vitale leerling en een gezonde school

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Tanja Krieger
Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO)

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beleid
digitale hulpmiddelen
fitheid
gezonde leefstijl
leefstijl
leerlingen
middelbaar beroepsonderwijs (mbo)
testmethoden
voortgezet onderwijs