Visie & Beleidsplein

Economische impact Le Grand Départ du Tour de France 2010 Rotterdam

Vogelaar, D. (2010). Economische impact Le Grand Départ du Tour de France 2010 Rotterdam. Rotterdam: Hogeschool Rotterdam.

In de zomer van 2010 viel de stad Rotterdam de eer te beurt om de start van de Tour de France te organiseren. Rotterdam heeft aangegeven dat zij het van strategisch belang acht om in de komende jaren een portfolio van internationale sportevenementen op te bouwen. Een belangrijke Rotterdamse doelstelling bij het organiseren van topsportevenementen is het creëren van economische impact. Onder economische impact wordt in dit rapport de extra bestedingen verstaan die dankzij het evenement in 2010 in de Rotterdams economie zijn gevloeid. Hierbij is ook rekening gehouden met verdringingseffecten in de hotelsector. Het totaal aan extra bestedingen door bezoekers en organisatie is berekend op 20,8 miljoen euro. Daarnaast heeft Rotterdam reserves aangesproken voor de organisatie van het evenement en de zogenaamde fee aan de licentiehouder van de Tour, de ASO. Deze bestedingen, exclusief de fee aan de ASO, kunnen in Keynesiaanse zin beschouwd worden als een extra impuls voor de Rotterdams economie. De precieze uitgaven zijn nog niet bekend, maar er is een bestemmingsreserve van 15 miljoen euro gecreëerd. Worden deze uitgaven opgeteld bij de additionele bestedingen van de bezoekers en de organisatie, dan komt men op een totale bestedingsimpuls van 33,3 miljoen euro. Het is overigens niet correct om dit bedrag van 33,3 miljoen als baten te beschouwen in een vergelijking met de kosten van 15 miljoen, aangezien er dan sprake is van een dubbeltelling van de uitgaven van 15 miljoen. De toeschouwers van het evenement in Rotterdam gaven als algemeen waarderingscijfer gemiddeld een 8,0 op een schaal van 1 tot 10.

Uitgever(s): Hogeschool Rotterdam,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Daan Vogelaar

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

bezoekers
economie
effectmeting
scripties
topsportevenementen
wielrennen