Visie & Beleidsplein

Rapportage sport 2014

Tiessen-Raaphorst, A. (2015). Rapportage sport 2014. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

In 2014 sport ruim de helft van de Nederlanders iedere week. Fitness en hardlopen zijn bij volwassenen de populairste sporten. Interventies in de wijken, op basisscholen en in het voortgezet onderwijs en bij sportverenigingen hebben als doel meer mensen aan het sporten en bewegen te krijgen en dit op een gezonde en veilige wijze te ondersteunen. Er werken 150.000 mensen in de sportsector en anderhalf miljoen Nederlanders zijn iedere maand als vrijwilliger actief voor de sport. De investeringen in de topsport en het efficiënte topsportbeleid helpen mee aan de goede resultaten van de Nederlandse topsporters. Ondanks de economische crisis investeert de overheid nog altijd veel in de sport, ruim een miljard euro. De sporteconomie maakt 1 procent uit van de gehele Nederlandse economie. In de Rapportage sport 2014 hebben onderzoekers van SCP en andere onderzoeksinstituten de belangrijkste sportgerelateerde trends en ontwikkelingen gebundeld en becommentarieerd. Het boek vormt daarmee een up-to-date naslagwerk voor allen die voor werk of studie betrokken zijn bij de Nederlandse sport.

Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP),