Visie & Beleidsplein

Sportinfrastructuur

organisaties, accommodaties en vrijwilligers

Goossens, R., Kuipers, A., & Dool, R. van den (2015). Sportinfrastructuur: organisaties, accommodaties en vrijwilligers. In A. Tiessen-Raaphorst, Rapportage sport 2014 (pp. 122-142) Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

In dit hoofdstuk van de 'Rapportage sport 2014' staat de organisatorische zijde van de sport centraal. § 7.2 biedt een overzicht van de sportinfrastructuur in Nederland. In de daaropvolgende paragrafen werken de auteurs onderdelen hiervan verder uit. Paragraaf 7.3 gaat in op de ontwikkelingen in de wereld van de sportbonden en -koepels die verantwoordelijk zijn voor de landelijke afstemming van het sportaanbod. Een trede lager in de organisatorische ladder vinden we de sportaanbieders: de sportclubs (§ 7.4) en de commerciële organisaties (§ 7.5). De ontwikkelingen in aantallen en de soorten accommodaties waarin deze aanbieders gehuisvest zijn, bespreken de onderzoekers in § 7.6. De menselijke factor komt aan de orde in § 7.7, waar de auteurs een beeld geven van bij de sportclubs actieve vrijwilligers. Het hoofdstuk sluit af met een samenvatting (§ 7.8).

Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP),

Download(s)

Sportinfrastructuur : organisaties, accommodaties en vrijwilligers

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Rob Goossens
Andries Kuipers
Remko van den Dool

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

accommodaties
organisaties
sportaccommodaties
sportinfrastructuur
vrijwilligers