Visie & Beleidsplein

Sport, ruimte en tijd

Hoekman, R., Wezenberg-Hoenderkamp, K., & Dool, R. van den (2015). Sport, ruimte en tijd. In A. Tiessen-Raaphorst, Rapportage sport 2014 (pp. 166-184) Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

In dit hoofdstuk van de 'Rapportage sport 2014' gaan de auteurs in op het ruimtebeslag van sport (§ 9.2), gebruik van typen sportvoorzieningen (§ 9.3), de verplaatsingen ten behoeve van sport (§ 9.4) en de ordening van de tijd die besteed wordt aan sport (§ 9.5). Tot slot brengen de onderzoekers in paragraaf 9.6 de belangrijkste uitkomsten in samenhang bijeen. Dit hoofdstuk is gebaseerd op verschillende gegevensbronnen. De onderzoekers maken gebruik van de Bodemstatistieken en de Wijk-Buurtkaarten van het CBS, het Continue Vrijetijds Onderzoek (CVTO) van NBTC-NIPO, het onderzoek Ongevallen en Bewegen in Nederland (OBiN) waarvan de verantwoordelijkheid voor het sportdeel bij het Mulier Instituut ligt, de AccommodatieMonitorSport (AMS) van het Mulier Instituut en het Tijdsbestedingsonderzoek (TBO) van het SCP en CBS.

Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP),

Download(s)

Sport, ruimte en tijd

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Remco Hoekman
Karin Wezenberg-Hoenderkamp
Remko van den Dool

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

ruimtelijke ordening
sportaccommodaties
sportinfrastructuur