Visie & Beleidsplein

Omgevingsfactoren bij sport en bewegen

Tiessen-Raaphorst, A., & Dool, R. van den (2015). Omgevingsfactoren bij sport en bewegen. In A. Tiessen-Raaphorst, Rapportage sport 2014 (pp. 249-268) Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

In dit hoofdstuk van de 'Rapportage sport 2014' beschrijven de auteurs de relatie tussen fysieke omgeving en sport en bewegen van Nederlanders. Ze benaderen die relatie vanuit twee perspectieven: geografische verschillen en leefbaarheidsverschillen. De vraagstellingen zijn: - Welke verschillen zijn er te zien tussen inwoners in regio's in Nederland wat betreft deelname aan sport en bewegen, lidmaatschap van sportverenigingen en de afstand van huis tot sportvoorzieningen (§ 13.2)?; - Verschilt het meedoen aan sporten en bewegen en de tevredenheid over het aanbod en de bereikbaarheid van voorzieningen tussen inwoners uit buurten met een verschillende leefbaarheid (§ 13.3, 13.4, 13.5)?

Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP),

Download(s)

Omgevingsfactoren bij sporten en bewegen

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Annet Tiessen-Raaphorst
Remko van den Dool

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.