Visie & Beleidsplein

De kracht van voetbal

sturen op de maatschappelijke impact van voetbal

PricewaterhouseCoopers (PwC) (2015). De kracht van voetbal: sturen op de maatschappelijke impact van voetbal. Amsterdam: PricewaterhouseCoopers B.V. (PwC).

De aanleiding voor dit rapport is tweeledig. Allereerst is er behoefte aan inzicht in de Kracht van voetbal, in de meest brede zin. Ten tweede is er behoefte aan het verkrijgen van inzichten in hoe de Kracht van voetbal op regionaal niveau vergroot kan worden. Ofwel, wat kunnen clubs doen om de Kracht van voetbal te benutten en te vergroten en daarmee hun bijdrage aan de samenleving te vergroten? Al met al wordt in dit rapport geconcludeerd dat voetbal door haar omvang in alle lagen van de samenleving een unieke positie heeft om een geïntegreerde bijdrage te leveren aan de economie alsook aan de verbinding, gezondheid en vorming van voetballiefhebbers. Het saldo van de positieve en negatieve impact op deze vier thema's is positief. Ook is gebleken dat de economische Kracht van voetbal voornamelijk wordt teweeggebracht door het betaald voetbal, terwijl de Kracht van voetbal op de andere drie thema's voornamelijk in het amateurvoetbal wordt gegenereerd. Echter, door de intrinsieke waarden van het voetbal kunnen BVO's als platform worden ingezet om maatschappelijke projecten uit te voeren. Toch zijn BVO's al zeer actief in projecten gericht op verbinding, gezondheid en vorming en kunnen BVO's en amateurverenigingen elkaar inspireren om verder te investeren in maatschappelijke betrokkenheid. Welk maatschappelijk rendement zij halen op deze investering kunnen zij aflezen uit het sturingsinstrument.

Uitgever(s): PricewaterhouseCoopers B.V. (PwC),

Download(s)

De kracht van voetbal : sturen op de maatschappelijke impact van voetbal

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

PricewaterhouseCoopers (PwC)

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

voetbal