Visie & Beleidsplein

Sport-ziekteverhalen

resultaten vragenlijst leven met borstkanker

Elling, A., Stuij, M., & Abma, T. (2014). Sport-ziekteverhalen: resultaten vragenlijst leven met borstkanker. Utrecht: Mulier Instituut.

Een diagnose met een chronische aandoening als borstkanker kan grote impact hebben op iemands leven en zelfbeeld. Over het algemeen wordt aangenomen dat bewegen en sport goed zijn tijdens de behandeling van veel chronische aandoeningen en bestaan er ook aparte begeleidingstrajecten en -programma's. Voor mensen met (borst)kanker is dat onder meer het oncologische revalidatieprogramma Herstel & Balans en zijn er ook patiënteninitiatieven zoals B-actief.

In deze rapportage doen de onderzoekers verslag van een verkennende studie naar hoe mensen die borstkanker hebben (gehad) in het leven staan, wat zij aan sport en/of bewegen doen, wat zij daarvan vinden en in hoeverre zij goede begeleiding (hebben) ervaren bij het (weer) oppakken van bewegen en/of sport na de diagnose.

Dit onderzoek maakt deel uit van het project 'Sport in Tijden van Ziekte' over de (veranderde) betekenissen van sport en bewegen voor mensen met vier verschillende chronische aandoeningen (diabetes, depressie, borstkanker en hiv/aids) en de (interactieve) processen van betekenisgeving na de diagnose. Het onderzoek maakt deel uit van het NWO programma Sport-Meedoen en wordt uitgevoerd door de afdeling Metamedica van het VU medisch centrum en het Mulier Instituut in samenwerking met diverse maatschappelijke partners.

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Download(s)

Sport-ziekteverhalen : resultaten vragenlijst leven met borstkanker

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Agnes Elling
Mirjam Stuij
Tineke Abma

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beleving
borstkanker
gezondheid
kanker
lichaamsbeweging
sportbeoefening