Visie & Beleidsplein

Effectmeting WK Turnen 2010

economische impact

Schumacher, L., & Oldenboom, E.R. (2010). Effectmeting WK Turnen 2010: economische impact. Rotterdam: Hogeschool Rotterdam.

Tussen 16 en 24 oktober 2010 organiseerde de stad Rotterdam in samenwerking met de Nederlandse Turnbond het WK Turnen in de evenementen- en sportaccommodatie van Ahoy. Dit is een sportevenement dat aansluit op de strategische doelstellingen van Rotterdam om zich te profileren als één van de grootste sportsteden in Europa, maar ook ter voorbereiding van een mogelijke organisatie van de Olympische Spelen in 2028. De Nederlandse overheid stuurt op de economische consequenties die dit soort evenementen hebben. De economische impact vormt de leidraad van dit onderzoek. De effectmetingen tijdens en na het WK Turnen, zoals aangegeven in dit rapport, hebben betrekking op de volgende variabelen:

  1. Aantal bezoeken;
  2. Gemiddelde verblijfsduur van de toeschouwers;
  3. Gemiddelde uitgaven per persoon;
  4. Evenementenlocatie;
  5. Aantal bezoeken van buiten de stad;
  6. Aantal buitenlandse bezoeken;
  7. Bestedingen van de teams;
  8. Bestedingen van de organisatie.

Uit berekening blijkt dat de totale economische impact van het WK Turnen 2010 6.400.000 euro is. Dit totaalbedrag bestaat uit bezoekersbestedingen, bestedingen van de organisatie, bestedingen van de deelnemers en mediabestedingen.

Uitgever(s): Hogeschool Rotterdam, MeerWaarde Onderzoeksadvies,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

L. Schumacher
Egbert Oldenboom

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

bezoekers
economie
effectmeting
topsportevenementen
turnen