Visie & Beleidsplein

De Paulusschool

de school is de eerste brede school in Wijchen met een gevarieerde sportaanbod

Derks, P, & Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO) (2013). De Paulusschool: de school is de eerste brede school in Wijchen met een gevarieerde sportaanbod.

De Paulusschool streeft ernaar om met de kinderen een breed sportaanbod te verzorgen en is daarnaast sinds september 2012 gecertificeerd met het landelijke vignet van de Gezonde School. Met werkgroepen voor sport, gezonde school, ouderraad, vreedzame school en MR hebben ze een breed draagvlak voor sportactiviteiten. Dit artikel schets een beeld van het aanbod van de Paulusschool.

Uitgever(s): KVLO,

Download(s)

De Paulusschool : de school is de eerste brede school in Wijchen met een gevarieerde sportaanbod

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Piet Derks
Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO)

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

combinatiefunctionarissen
gezonde leefstijl
primair onderwijs
schoolgezondheidsbeleid
sportaanbod
sportstimulering