Visie & Beleidsplein

OBS Over de Slinge

altijd in beweging

Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO) (2013). OBS Over de Slinge: altijd in beweging.

OBS Over de Slinge (375 leerlingen) heeft een vaksectie met vier vakleerkrachten, waarvan er twee een gecombineerde aanstelling hebben in samenwerking met de gemeente Rotterdam. Dit artikel schets het beeld van aanbod en activiteiten van deze basisschool op het gebied van beweging, gezonde leefstijl, en zorg.

Uitgever(s): KVLO,

Download(s)

OBS Over de Slinge : altijd in beweging

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO)

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beweegstimulering
bewegingsonderwijs
gezonde leefstijl
goede voorbeelden
lichaamsbeweging
primair onderwijs
schoolgezondheidsbeleid
schoolsportverenigingen