Visie & Beleidsplein

Sportclubs in beeld

resultaten van het Vlaamse Sportclub Panel 2.0 (VSP2.0)

Scheerder, J., Seghers, J., Meganck, J., Vandermeerschen, H., & Vos, S. (2015). Sportclubs in beeld: resultaten van het Vlaamse Sportclub Panel 2.0 (VSP2.0). Leuven: Katholieke Universiteit Leuven, Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen.

Dit is het drie├źntwintigste nummer in de reeks van BMS-publicaties. Dit nummer kwam tot stand op basis van een samenwerking tussen onderzoekers van de Onderzoeksgroep Sport- & Bewegingsbeleid en de Onderzoeksgroep Fysieke Activiteit, Sport & Gezondheid. Beide Onderzoeksgroepen maken deel uit van het Departement Bewegingswetenschappen/Faculteit Bewegings- & Revalidatiewetenschappen van de KU Leuven. In voorliggende BMS-publicatie worden de resultaten gepresenteerd uit het Vlaamse Sportclub Panel 2.0. (VSP2.0). Het Vlaamse Sportclub Panel wil op regelmatige basis een actueel beeld geven van het profiel van sportclubs in Vlaanderen, met name de activiteiten die sportclubs aanbieden, de wijze waarop ze zich organiseren en profileren, de samenstelling van hun ledenbestand, het inzetten van vrijwilligers, et cetera. Deze publicatie vormt de weerslag van de tweede meting in dit panelonderzoek en geeft daarmee een vervolg aan de eerste meting van 2009, waarover gerapporteerd werd in BMS 4 'Sportclubs in beeld. Basisrapportering over het Vlaamse Sportclub Panel 2009 (VSP09)' (Scheerder & Vos, 2010).

Uitgever(s): Katholieke Universiteit Leuven, Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen,

Download(s)

Sportclubs in beeld : resultaten van het Vlaamse Sportclub Panel 2.0 (VSP 2.0)

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Jeroen Scheerder
Jan Seghers
Jeroen Meganck
Hanne Vandermeerschen
Steven Vos

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.