Visie & Beleidsplein

Arrangementenwaaier

(2012). Arrangementenwaaier.

De Arrangementenwaaier is een combinatie van de kantelingscirkels (eigen kracht, sociale netwerk, collectieve algemene voorzieningen, individuele voorzieningen) en de levensdomeinen, die de zelfredzaamheid van de (kwetsbare) burger bepalen.

Dit instrument wordt ingezet bij het bepalen van ondersteuningsarrangementen, b.v. door sociale wijkteams en Wmo-medewerkers, maar ook als inspiratiebron bij het ontwikkelen van nieuwe ”gekantelde” arrangementen in het sociale domein en als analyse-instrument voor beleidsontwikkeling in het sociale domein.

Uitgever(s):

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.


Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

burgerparticipatie
gemeentelijk beleid
wet maatschappelijke ondersteuning