Visie & Beleidsplein

Doe-democratie op zoek naar een nieuwe balans

een explorerend onderzoek naar de betekenissen die betrokkenen, actief binnen de lokale sport(beleids)omgeving, geven aan de ideaaltypische rolomkering

Brounen, R. (2014). Doe-democratie op zoek naar een nieuwe balans: een explorerend onderzoek naar de betekenissen die betrokkenen, actief binnen de lokale sport(beleids)omgeving, geven aan de ideaaltypische rolomkering. Utrecht: Universiteit Utrecht.

Het ideaal van burgerinitiatief en de faciliterende overheid is in opkomst binnen de overheid. Zelforganisatie en burgerinitiatief worden door vele beleidsmakers en politici gezien als ideaal. De opkomst van dit ideaal is terug te vinden in de hedendaagse generieke beleidslijn, waarin: “een overheid vertrouwt op initiatief en creativiteit van de burgers en hun ruimte laat om actief te zijn in het publieke domein.”. De laatste beleidsnota die hierop aansluit en in dit onderzoek centraal staat is de kabinetsnota doe-democratie. Hierin is een ideaaltypische rolomkering zichtbaar, waarin “de burger aan zet is en de overheid faciliteert het ‘spontane burgerinitiatief’ alleen als dat nodig is.” Door betrokkenen binnen de overheid - raadsleden, ambtenaren en bestuurders - en wetenschap wordt echter zeer verschillend gedacht over de haalbaarheid, wenselijkheid en realiseerbaarheid van de doe-democratie en de ideaaltypische rolomkering. Dit onderzoek gaat in op de vraag hoe deze betrokkenen bij de overheid inclusief betrokken burgers en sportprofessionals actief binnen de sport(beleids)omgeving over de doe-democratie en de ideaaltypische rolomkering denken. De volgende vraag staat centraal in het onderzoek: Welke betekenis geven betrokkenen (wethouders, ambtenaren, raadsleden, sportprofessionals en burgers) actief binnen de gemeentelijke sport(beleid)omgeving aan de ideaaltypische rolomkering, waarin de burger aan zet is en de overheid het ‘spontane' burgerinitiatief alleen faciliteert wanneer nodig?

Uitgever(s): Universiteit Utrecht,

Download(s)

Doe-democratie op zoek naar een nieuwe balans : een explorerend onderzoek naar de betekenissen die betrokkenen, actief binnen de lokale sport(beleids)omgeving, geven aan de ideaaltypische rolomkering

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Rick Brounen

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

participatie
samenleving
scripties
sportbeleid
sportmanagement