Visie & Beleidsplein

De cultuur van het bezuinigen

een kwalitatief onderzoek naar de betekenisgeving van medewerkers van gemeentelijke ondersteuningsorganisaties in de sport aan de terugloop in financiële bronnen

Hornman, M.J. (2014). De cultuur van het bezuinigen: een kwalitatief onderzoek naar de betekenisgeving van medewerkers van gemeentelijke ondersteuningsorganisaties in de sport aan de terugloop in financiële bronnen. Utrecht: Universiteit Utrecht.

Gemeentelijke ondersteuningsorganisaties in de sport (non-profit) zien dat de (lokale) overheid zich steeds verder terugtrekt, met als gevolg een terugloop in financiële overheidssteun. De overheid eist min of meer een zelfstandige oplossing van organisaties als de VSU voor het opvangen van deze terugloop in subsidies en wijst daarbij onder meer richting de markt. Echter heeft ook de marktsector te maken met economisch mindere tijden. De vraag is dan ook wat de gevolgen zijn voor ondersteuningsorganisaties in de sport in de praktijk en hoe zij met deze situatie omgaan? Dit onderzoek tracht de betekenissen van werknemers van gemeentelijke ondersteuningsorganisaties aan de terugloop in financiën in kaart te brengen. De nadruk ligt daarmee op organisatieverandering binnen gemeentelijke ondersteuningsorganisaties in de sport, waarbij zowel aandacht is voor externe als interne processen die deze organisaties mogelijk doen laten veranderen. De conclusie van het onderzoek laat vervolgens zien dat de betekenissen die betrokkenen geven aan de veranderende financiële omgeving zowel overeenkomsten als verschillen vertonen, waarbij sprake blijkt van een aantal spanningsvelden die resulteren in zowel personele-, financiële als strategische consequenties en vraagstukken. Hoewel het merendeel van de organisaties denkt dit in de loop der tijd te kunnen ondervangen, laten de betekenissen van betrokkenen zien dat het bij het merendeel van de organisaties op dit moment nog aan een duidelijke visie en kaders ontbreekt hoe deze strategieën daadwerkelijk in te vullen.

Uitgever(s): Universiteit Utrecht,

Download(s)

De cultuur van het bezuinigen : een kwalitatief onderzoek naar de betekenisgeving van medewerkers van gemeentelijke ondersteuningsorganisaties in de sport aan de terugloop in financiële bronnen

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Menno Hornman

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beleidsondersteuning
financieel beleid
gemeenten
organisaties
scripties