Visie & Beleidsplein

Rapport Hagenaars en sport

onderzoek sportdeelname 2014

Diepeveen, M. (2014). Rapport Hagenaars en sport: onderzoek sportdeelname 2014. Den Haag: Gemeente Den Haag, Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn.

Regelmatig doet de gemeente Den Haag onderzoek naar het sportgedrag van de Hagenaars. Begin 2014 hebben 4.500 Hagenaars een vragenlijst ingevuld over de sporten die zij doen, hoe vaak zij dat doen, waar en met wie. Daarnaast kwamen andere onderwerpen aan de orde die met het sporten te maken hadden. In dit rapport doen de auteurs verslag van de resultaten van dit onderzoek. Deze resultaten zijn gebaseerd op een steekproef van de Haagse bevolking en geven daarom een benadering van de werkelijke situatie weer. Zeven op de tien Hagenaars tussen 4 en 70 jaar sport twaalf keer per jaar of vaker, deze mensen noemen we sporters (RSO-norm). Ruim de helft van de Hagenaars sport minimaal zestig keer per jaar, de regelmatige sporters. Ten opzichte van het vorige onderzoek in 2010 is de sportdeelname gelijk gebleven, maar het percentage regelmatige sporters is iets toegenomen. Die toename wordt bepaald door een toename van de regelmatige sporters onder de volwassen Hagenaars (18 tot en met 55 jaar). Fitness is de populairste sport onder Hagenaars, gevolgd door hardlopen. Beide sporten zijn ten opzichte van 2010 in populariteit toegenomen, bij hardlopen gaat het om een flinke toename. De derde sport in Den Haag is zwemmen. 

Uitgever(s): Gemeente Den Haag, Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn,

Download(s)

Rapport Hagenaars en sport : onderzoek sportdeelname 2014

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Marlies Diepeveen

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

gemeenten
sportbeoefening