Visie & Beleidsplein

Sportparticipatie 2012 volwassenen

Gemeente 's-Hertogenbosch, Onderzoek & Statistiek (2013). Sportparticipatie 2012 volwassenen. 's-Hertogenbosch: Gemeente 's-Hertogenbosch.

In het najaar van 2012 is de sportparticipatie van bewoners van de gemeente 's-Hertogenbosch onderzocht. Het onderzoek is gehouden onder bewoners van 18 tot 84 jaar. Er is onder andere gekeken naar de sportparticipatie op basis van verschillende achtergrondkenmerken, de mate van sporten in verenigingsverband, de tevredenheid over sportvoorzieningen en sport gerelateerd aan gezondheid van sporters en niet-sporters. Doel van het onderzoek is het inzichtelijk maken wie aan sportactiviteiten deelnemen, waar en op welke wijze dit gebeurt. Met de uitkomsten van het onderzoek kan de afdeling Sport en Recreatie van de gemeente 's-Hertogenbosch haar beleid waar nodig aanpassen. Het aandeel sporters (71%) in 2012 in de gemeente 's-Hertogenbosch is licht gestegen in vergelijking met 2010 (68%). Vooral de groepen inwoners met de achtergrondkenmerken laag opgeleiden, ouderen (65+ jaar), laag- en midden inkomen dragen bij aan deze stijging. Net als in voorgaande jaren is fitness conditie (31%) de populairste sport, gevolgd door fitness kracht (20%) en hardlopen/joggen/trimmen (20%).

Uitgever(s): Gemeente 's-Hertogenbosch,

Download(s)

Sportparticipatie 2012 volwassenen

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Gemeente 's-Hertogenbosch, Onderzoek & Statistiek

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

gemeenten
sportbeoefening
volwassenen